Spisu treści:

Microsoft, ID2020 Alliance, Universal Digital Identity I Ty - Alternatywny Widok
Microsoft, ID2020 Alliance, Universal Digital Identity I Ty - Alternatywny Widok

Wideo: Microsoft, ID2020 Alliance, Universal Digital Identity I Ty - Alternatywny Widok

Wideo: Microsoft, ID2020 Alliance, Universal Digital Identity I Ty - Alternatywny Widok
Wideo: Новый способ стать владельцем своей цифровой личности 2023, Czerwiec
Anonim

W zeszłym roku Microsoft dołączył do ID2020, globalnego sojuszu, którego celem jest tworzenie uniwersalnych tożsamości cyfrowych dla każdego. Jakie są społeczne, ekonomiczne i etyczne konsekwencje takiej inicjatywy?

Nasze działania cyfrowe są coraz bardziej zgodne z naszymi rzeczywistymi działaniami. Uczestnictwo we współczesnej gospodarce, możliwość kupowania i sprzedawania, zdobywania pracy, opieki zdrowotnej, usług socjalnych i wielu innych rzeczy jest prawie niemożliwe bez tożsamości cyfrowej.

W maju 2016 r. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku ID2020, sojusz rządów, organizacji non-profit, środowisk akademickich, ponad 150 firm z sektora prywatnego i 11 agencji ONZ współpracowało nad tym, jak zapewnić unikalną tożsamość cyfrową wszystkim planeta.

Znaczna część zasięgu ID2020 Alliance koncentruje się na jego szlachetnym celu, jakim jest cyfrowa identyfikacja ponad miliarda uchodźców, kobiet, dzieci i innych osób bez jakiejkolwiek formy identyfikacji. Pomysł nadania tożsamości cyfrowej tej „niewidzialnej” części populacji świata w celu zapewnienia jej udziału w społeczeństwie stawia ludzką twarz ponad prawdziwą misją. Tworzy również jednoczący punkt, który ma nadzieję, że Open Alliance, że inne organizacje, takie jak Microsoft, przyjmą i staną się częścią tego globalnego wysiłku.

Podstawowa misja stworzenia uniwersalnego systemu identyfikacji, który obejmuje każdą osobę na świecie, przy użyciu nowoczesnych technologii i przy wsparciu różnych rządów, instytucji finansowych i nie tylko, jest celem humanitarnym.

Sojusz ID2020 i jego cel 2030

Zgodnie z wytycznymi sojuszu „do 2030 r. Ma on promować rozwój bezpiecznej, weryfikowalnej i odpornej tożsamości cyfrowej zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju” uzgodnionymi przez ONZ.

Film promocyjny:

„To krótkoterminowe skupienie się na tym celu - opracowywaniu i testowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych dla tożsamości cyfrowej; oraz współpraca z rządami i innymi podmiotami przy ich wdrażaniu. Skupienie się na 1,5 miliarda osób bez dokumentów jest częścią tej krótkoterminowej wizji.

Długofalowa wizja opiera się na sojuszach Case for Action, które argumentują, że zbieżne trendy zapewniają bezprecedensową okazję do skoordynowanego, spójnego postępu w kierunku uniwersalnej tożsamości cyfrowej.

Tendencje te obejmują konsensus polityczny między członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozszerzanie globalnych powiązań, pojawienie się nowych technologii i globalne wezwania do nowego modelu tożsamości.

- Jedność polityczna: w 2015 r. Wszystkie kraje ONZ podjęły globalne zobowiązanie do zapewnienia wszystkim tożsamości prawnej do 2030 r.

- Globalna łączność: upowszechnianie się inteligentnych urządzeń umożliwia nowe metody rejestracji i zapewnia spójne interakcje z tożsamościami.

- Nowe technologie: technologia Blockchain, taka jak ta używana z bitcoinem, w którą Microsoft zainwestował, aby stworzyć zdecentralizowany identyfikator (DID), udostępnia masom bezpieczną i weryfikowalną technologię.

- Nowy model tożsamości: konsumenci chcą bezproblemowego i bezpiecznego środowiska cyfrowego.

Microsoft, w niedawnym ogłoszeniu dotyczącym wykorzystania technologii blockchain do zdecentralizowanej tożsamości, dodatkowo wyraził swoje poparcie dla inicjatywy, stwierdzając: „Każdy z nas potrzebuje tożsamości cyfrowej, którą posiadamy, która bezpiecznie i prywatnie przechowuje wszystkie elementy naszej tożsamości cyfrowej”.

Identyfikatory Microsoft, blockchain i uniwersalne

W oświadczeniu potwierdzającym jego pozycję jako członka-założyciela ID2020 Alliance, Microsoft poinformował, że on, jego programiści i partnerzy w sojuszu będą współpracować nad systemem tożsamości opartym na blockchain i open source. System ten umożliwi współdziałanie ludzi, aplikacji, produktów i usług między dostawcami chmury, innymi łańcuchami bloków i organizacjami.

Celem firmy Microsoft jest pomoc w ustanowieniu uniwersalnych i skalowalnych standardów dla zdecentralizowanych tożsamości cyfrowych przy użyciu technologii blockchain. W łańcuchu bloków informacje istnieją jako wspólna baza danych, która jest konsekwentnie uzgadniana. Dane Blockchain nie istnieją w scentralizowanej lokalizacji, ale są hostowane na milionach komputerów w Internecie. Sojusz używa tego bezpiecznego i praktycznie nieuchwytnego systemu do stworzenia zdecentralizowanego systemu identyfikacji ludności świata.

Jeśli łańcuchy bloków brzmią znajomo, powinny takie być. Aplikacje portfela, takie jak te używane do kupowania rzeczy za popularne kryptowaluty, takie jak Bitcoin, są interfejsem użytkownika, który większość ludzi kojarzy z technologią blockchain. Podstawą tej technologii jest bezpieczne zarządzanie tożsamością. Na tej technologii Microsoft i Alliance opracowują aplikacje do globalnego zarządzania tożsamością.

Chodzi o globalną społeczność i gospodarkę

Technologia mobilna staje się coraz ważniejszym narzędziem do weryfikacji tożsamości w różnych scenariuszach transakcji, w tym kupowaniu i sprzedawaniu towarów online lub osobiście, korzystaniu z transportu publicznego, otwieraniu drzwi do pokoi hotelowych, uczestnictwie w parkach rozrywki i nie tylko. Nasze smartfony są obecnie głównym portalem, misternie przeplatającym naszą tożsamość cyfrową z naszym światem fizycznym.

Mając to na uwadze, GSMA, sojusz prawie 800 operatorów komórkowych, jest zaangażowany w uproszczenie rejestracji SIM poprzez zachęcanie do elastycznego podejścia do wymagań dotyczących weryfikacji tożsamości dla IDP, aby mogli oni uzyskać dostęp do usług mobilnych, usług energetycznych opartych na SIM i portfeli. …

Włączenie nawet osób pozbawionych praw wyborczych do cyfrowego krajobrazu ma ogromne znaczenie dla celów ID2020 Alliances, jakim jest zapewnienie powszechnie akceptowanego systemu tożsamości dla wszystkich na planecie. Należy zauważyć, że celem tego systemu identyfikacji jest stworzenie ram integracji udziału obywateli świata w globalnej społeczności i powszechnej gospodarce cyfrowej. Bezpieczna i weryfikowalna tożsamość, jak każda transakcja cyfrowa, ma fundamentalne znaczenie dla tej wizji.

Oczywiste obawy

Alliance podkreśla, że tożsamość cyfrowa jest kamieniem węgielnym międzynarodowego rozwoju i uważa, że tożsamość cyfrowa powinna towarzyszyć człowiekowi od urodzenia do śmierci. Ten cel, do którego dąży globalna współpraca, rodzi wiele problemów etycznych.

Wraz z upowszechnianiem się cyfrowego krajobrazu granice między światem fizycznym a rzeczywistym wciąż się zacierają. Jeśli brak tożsamości cyfrowej w ramach obecnego paradygmatu ogranicza uczestnictwo we współczesnej gospodarce, to brak takiej tożsamości cyfrowej w ramach jednego, uznawanego na całym świecie systemu może całkowicie utrudnić uczestnictwo.

Ponieważ coraz więcej transakcji staje się cyfrowych i opiera się na jednym globalnym standardzie tożsamości obsługiwanym przez firmę Microsoft, kwestia, kto będzie kierować tą rozwijającą się globalną społecznością i gospodarką, staje się pilną kwestią.

Ponadto osoby niebędące uczestnikami tego systemu nie będą mogły kupować ani sprzedawać towarów lub usług.

Popularny według tematu