Mit „jarzma Mongolsko-tatarskiego” - Aktu Sabotażu Informacyjnego - Alternatywny Widok

Mit „jarzma Mongolsko-tatarskiego” - Aktu Sabotażu Informacyjnego - Alternatywny Widok
Mit „jarzma Mongolsko-tatarskiego” - Aktu Sabotażu Informacyjnego - Alternatywny Widok

Wideo: Mit „jarzma Mongolsko-tatarskiego” - Aktu Sabotażu Informacyjnego - Alternatywny Widok

Wideo: Mit „jarzma Mongolsko-tatarskiego” - Aktu Sabotażu Informacyjnego - Alternatywny Widok
Wideo: Warszawa po kolei, odc. 5/2021 2023, Listopad
Anonim

Określenie „jarzmo mongolsko-tatarskie”, wynalezione w drugiej połowie XIX wieku przez polskich historyków, miało wyraźnie polityczne podłoże organizowania ruchu narodowowyzwoleńczego w Wielkim Księstwie Polskim, będącym wówczas częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Dlatego też całkowita niespójność tego pseudo-historycznego mitu jest już oczywista dla wielu niezależnych badaczy, ale z jakiegoś powodu nadal przenosi się on z niektórych podręczników historii Rosji do innych. Dużo już pisałem na ten temat i przytoczyłem opinie wielu rosyjskich badaczy, którzy nie cierpią z powodu ślepej wiary w mity oficjalnej historii. A dziś chcę Wam zapoznać się z opinią innego z nich - rosyjskiego pisarza, podróżnika, niezależnego badacza tajemnic prawdziwej przeszłości - A. Kadykchansky'ego.

Oto, co pisze na ten temat w swojej książce „Small Encyclopedia of Great Tartary”:

Jak widać, pseudo-historyczny mit o „jarzmie mongolsko-tatarskim” nie tylko nie ma nic wspólnego z naszą prawdziwą historią, ale jest także wytworem oczywiście wrogich rusofobicznych sił antyrosyjskich. Można wiele spierać się o konkretny czas pojawienia się określenia „Tatarzy mongolscy”, ale fakt pozostaje faktem: w kronikach europejskich i staroruskich wymienia się „Tatarów”, a nie mitycznych „Tatarów-Mongołów”. To samo „przebicie” wystąpiło z fałszerzami oraz ze średniowiecznymi rycinami europejskimi i staroruskimi, w których widzimy charakterystyczne rasy kaukaskie, które nie mają żadnych cech mongoloidalnych.

Ale ci „Tatarzy” też nie mają nic wspólnego nie tylko ze współczesnymi Mongołami, zwanymi „Oiratami”. ale także współczesnym Kazańskim Tatarom, zwanych wówczas „Bułgarów” (Wołga Bułgarzy). W ten sposób oczywista staje się absurdalność określenia „mongolsko-tatarski” czy „tatarsko-mongolski” oraz pseudo-historyczny mit samego „jarzma mongolsko-tatarskiego”.

michael101063 ©